Kerhot

 =============================== 

SYKSYN 2019 KERHO-OHJELMA -  LUONNOS!
TARKISTA OHJELMA KERHOSI VETÄJÄLTÄ

KATSO TÄSTÄ

TERVETULOA HARRASTAMAAN!

                          ==============================                        

MS Word -tiedostoOhjelma+syksy+2019+d1 (4).docx (18 kB)
Syksyn ohjelma
Kuva 1.Kerhojen vetäjät vasemmalta oikeaan:Terja Vilander (Kuntosali.n), Riitta Vierimaa (Englanti/Hyvänmielen kerho), Arja Lehto (Tanhu/Runo), Raija Pasanen (Ihmissuhde), Vesa Tuominen (TSL), Pirjo Kiiskinen (Keittiö), Eeva Moisala (Keittiö), Toivo Pölönen (ATK), Marja-Liisa Hoppari (Jumppa), Risto Laurila (Kuntosali.m), Maire Wahlroos(Leivoset), Ritva Eerola(Muisti), Aila-Maija Pekonen (Muisti), Marjukka Vuorelma-Laitinen (Kuoro)
Kuva 2. Kuvan 1 ottaja Kalevi Pölönen (ATK) on seitsemäs vasemmalta.

Ilmoita Vesalle  kerholistan virheistä ja muutoksista

Tiimien vetäjät kokoontuivat 26.3.19 Yhteispalaveriin:
Palaverissa tultiin tutuksi ja käytiin keskustelua kerhotoiminnan kehittämisestä. Kaikki vetäjät esittelivät itsensä ja kertoivat lyhyesti vetämänsä kerhon toiminnasta. Huomio kiinnittyi joidenkin kerhojen osalta osallistujien vähäisyyteen. Siihen pitää miettiä uusia toimia. Millä keinoin saadaan vielä näkykyvämmäksi kerhojen toiminta, suuntaamalla tehokkaammin viestintää yhdistyksen jäsenistölle. Pitää miettiä työkaluja vielä lisää markkinoinnin suhteen. Hallituksessa pitää pohtia myös näitä asioita ja saada syyskaudelle muutosta aikaiseksi, lisäten kerhojen vetovoimaisuutta. Myös joidenkin kerhojen nimen muutosta pohdittiin, muuttaen nykyaikaisempaan muotoon. Muutokset toteutuisivat syyskauden alusta lukien.