Kerhot

 

ALLA KEVÄÄN 2019 KERHO-OHJELMA JA TULOSTETTAVISSA OLEVA PDF-MUODOSSA.

LISÄKSI UUSITTUINA KUVINA, JOTKA MYÖS ANTAVAT LISÄTIETOA KO. KERHOSTA

 

TERVETULOA HARRASTAMAAN!

Kuva 1.Kerhojen vetäjät vasemmalta oikeaan:Terja Vilander (Kuntosali.n), Riitta Vierimaa (Englanti/Hyvänmielen kerho), Arja Lehto (Tanhu/Runo), Raija Pasanen (Ihmissuhde), Vesa Tuominen (TSL), Pirjo Kiiskinen (Keittiö), Eeva Moisala (Keittiö), Toivo Pölönen (ATK), Marja-Liisa Hoppari (Jumppa), Risto Laurila (Kuntosali.m), Maire Wahlroos(Leivoset), Ritva Eerola(Muisti), Aila-Maija Pekonen (Muisti), Marjukka Vuorelma-Laitinen (Kuoro)
Kuva 2. Kuvan 1 ottaja Kalevi Pölönen (ATK) on seitsemäs vasemmalta.

Ilmoita Vesalle  kerholistan virheistä ja muutoksista

Tiimien vetäjät kokoontuivat 26.3.19 Yhteispalaveriin:
Palaverissa tultiin tutuksi ja käytiin keskustelua kerhotoiminnan kehittämisestä. Kaikki vetäjät esittelivät itsensä ja kertoivat lyhyesti vetämänsä kerhon toiminnasta. Huomio kiinnittyi joidenkin kerhojen osalta osallistujien vähäisyyteen. Siihen pitää miettiä uusia toimia. Millä keinoin saadaan vielä näkykyvämmäksi kerhojen toiminta, suuntaamalla tehokkaammin viestintää yhdistyksen jäsenistölle. Pitää miettiä työkaluja vielä lisää markkinoinnin suhteen. Hallituksessa pitää pohtia myös näitä asioita ja saada syyskaudelle muutosta aikaiseksi, lisäten kerhojen vetovoimaisuutta. Myös joidenkin kerhojen nimen muutosta pohdittiin, muuttaen nykyaikaisempaan muotoon. Muutokset toteutuisivat syyskauden alusta lukien.