Kysely

Kuinkas se menikään.

Sivuston voi saavuttaa monella tavalla: kirjoittamalla osoitteeksi

www.lahden.elakkeensaajat.fi
lahden.elakkeensaajat.fi
www.lahes.fi
lahes.fi

taikka jopa LahEs.fi

Kertoipa Esko jopa menevänsä osoitteeseen www.elakkeensaajat.fi ja edelleen valitsemalla EKL -> Piirit/Yhdistykset -> Hämeen piiri -> Lahden Eläkkeensaajat ry

Kaikki tiet vievät perille, jos vain on uskoa.

Sivustojen ylläpito otti käyttöönsä osoitteen lahes.fi [tai LahEs.fi tai LAHES.f tai... ] osoitteessa isot ja pienet kirjaimet ovat samanarvoisia. Skandinaavimerkit [åöä] ovt vaikeita, joskin nykyisin mahdollisia.


Seuraavan kyselyn ajattelin tehdä itsenäisyydestä: Onko Lahden Eläkkeensaajat ry Eläkkeensaajien KeskusLiitto ry:n alaosasto joka toteuttaa mitä Helsinki käskee vai onko EKL nimensä mukaan kaikkia yhdistyksiä palveleva keskusjärjestö.
Toisen tunnus on punainen pallukka valkoisella EKL-tekstillä. Kumman?

Lahes.fi vai lahden.elakkeensaajat.fi Vastaa kysymys kerrallaan!

Kumman osoitteen kautta tulit sivuille tai löysitkö muun tavan?

Lahden.elakkeensaajat.fi 
26% 26% 
Lahes.fi 
73% 73% 

Kumpi osoite tai muu tapa on mielestäsi käyttökelpoisempi.

Lahden.elakkeensaajat.fi 
31% 31% 
Lahes.fi 
68% 68% 
Joku muu  
0% 0%